3D visning av våre lokaler

Brygghuset byr på festlokaler du ikke finner maken til. Vær helt for deg selv! Se våre lokaler i 3D-visning.

Hansasalen

Waldemars

Maskinrom 1

Humlekjelleren

Platou

Vognhallen

Se alle lokaler her